JAUNUMI
Nacionālā būvkompāniju apvienība aicina valdību pēc būtības izskatīt jautājumu attiecībā uz norēķini
Neatkarīga eksperta atzinums: KM aprēķini par LNB būvdarbu apmaksu nav pamatoti
NBA aicina LNB Uzraudzības padomi uzņemties atbildību un risināt jautājumus par darbu samaksu
Mediju publikācijas: valsts parāds par Gaismas pili